Akku- ja kaivannaisteollisuuden mahdollisuudet, 28.5.2018

Veteliläissyntyinen Oulun yliopiston kemian professori Ulla Lassi kertoo akku- ja kaivannaisteollisuuden mahdollisuuksista alueellamme. Tilaisuus pidetään Patanan koululla alkaen klo 16.30. kahvituksella. Luento-osuus alkaa noin klo 17.00.
Tilaisuudessa puhuu myös Vetelin kunnanjohtaja Hannu Jyrkkä aiheella Unelmasta yritykseksi. Hannu kertoo oman yrittäjätarinansa ja kuinka hän toteutti haaveensa ja johti kotiseudulleen perustetun yrityksen menestyväksi kansainväliseksi yritykseksi.
Tervetuloa!