Aktiiviset kylät edistävät maaseudun elinvoimaa

Mahdollisuuksien Maaseutu -hankkeessa vaikuttavat kolme kylää: Itäkylä, Patana ja Sääksjärvi. Nämä kolme kylää ovat naapuruksia; kolmessa kunnassa ja kahdessa maakunnassa. Yli rajojen tehtävä yhteistyö hyödyttää koko aluetta. Tavoitteena on saada aikaan hyviä käytäntöjä, joita voi hyödyntää myös muualla Suomessa. Toiveena on, että hankkeen myötä syntyy ideoita ja innostusta monipuolistaa maaseudun elikeinoja ja yritykset pystyvät parantamaan kilpailukykyään. Näin myös työllisyys voi parantua. Uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista tukemalla voimme saada aikaan aivan uudenlaisia toimintatapoja ja maaseudulle lisää elinvoimaa.
Vaikka hanketta hallinoidaan kylistä käsin, ovat kaikki kuntalaiset tervetulleita mukaan osallistumaan. Pyrimme pitämään osallistumiskynnyksen matalalla. Hankkeen kyliin pääset tarkemmin tutustumaan täällä: Itäkylä, Patana ja Sääksjärvi.