Mahdollisuuksien Maaseutu -hanke

Maaseutu on uuden edessä. Olemme jo keskellä murrosta. Vanhat tutut elinkeinot hakevat uusia uria, ja digitaalisuus tarjoaa ennennäkemättömät mahdollisuudet paikasta riippumattomaan yrittäjyyteen. Osaammeko hyödyntää muutoksen ja olla osa sitä? Osaammeko ottaa uudesta ajasta kaiken irti, jotta elinvoima maaseudulla säilyy tulevaisuudessakin?
Mahdollisuuksien Maaseutu on kolmen kylän – Itäkylän, Patanan ja Sääksjärven – yhteinen pilottihanke. Sen tavoitteena on luoda tulevaisuudenuskoa, synnyttää kipinää ja haastaa olemassa olevaa. Hanke välittää tietoa maaseudun mahdollisuuksista. Tätä korostetaan myös järjestämällä huippuluennoitsijoita virittämään positiivista keskustelua. Luennot alkavat kesällä 2017. Kaikista luennoista lisätään ennakkotiedot tälle sivustolle Tapahtumiin. Tavoitteena on myös järjestää heti luentojen jälkeen erilaisia työpajoja, joista tiedotetaan aina erikseen luennoille osallistuneita.

 

Luentojen aiheet

Luennoitsijoiden avulla ihmisiä haastetaan uuteen ajatteluun. Maailma muuttuu ja myös maaseudulla on herättävä ajattelemaan uudella tavalla. Nyt siihen on suuremmat mahdollisuudet kuin koskaan. Maaseudun yrittäminen ja elinvoima syntyy meistä ihmisistä, jotka uskomme tulevaan ja näemme esimerkiksi digitalisaation, kansainvälistymisen tai automaation tuomat mahdollisuudet. 
Luennoilla tullaan kuulemaan muun muassa joukkuepelistä ja yhteistyöstä, uusista yritysideoista, tuotteiden jatkojalostuksesta ja sivuvirroista, digitalisaation mahdollisuuksista, globaalista kaupasta, maaseutuelinkeinojen uusista ulottuvuuksista sekä tulevaisuuden ruoasta ja markkinoinnista. Pysykää kuulolla ja osallistukaa. Luennoille voi osallistua maksutta. Tietoja luennoista päivitetään sitä mukaa, kun aikataulut varmistuvat. 

Tietoja hankkeesta

Mahdollisuuksien maaseutu -hanketta hallinnoivat aktiiviset kylien yhdistykset: Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry, Patanan Nuorisoseura ry sekä Sääksjärven Kyläseura ry. Toiminnan tavoitteena on synnyttää uudenlaista keskustelua, positiivisia tulevaisuuden näkymiä ja saada alueemme ihmiset näkemään maaseudun mahdollisuudet konkreettisesti ja jatkojalostamaan niitä uusiksi yritysideoiksi tai innovaatioiksi. Luentojen tarkoitus on herätellä ajatuksia, työpajoissa viemme niitä eteenpäin ja itse toteutuksesta olemme jokainen vastuussa itse. Annetaan ideoille tilaa ja mahdollisuuksia yhdessä! 
Hankkeen on saatu tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Leader Aisaparin kautta.